Actueel

Laatste Nieuws

Logo Gemeentebelangen

 

Gemeentebelangen komt naar het Bildt

 

Na Winsum en Sint Jacobiparochie doen we nu Sint Annaparochie aan:

Datum: donderdag 13 april 2017
Tijdstip: 19.45 uur inloop, 20.00 uur aanvang
MFC Ons Huis, Sint Annaparochie
 

Meer informatie...


 

 

Gemeentebelang Franekeradeel en Gemeentebelangen Menaldumadeel worden GEMEENTEBELANGEN.


Uw lokale partij in de nieuwe gemeente WAADHOEKE.

 

Wilt u meer weten?
gemeentebelangen.frl
facebook
twitter

 

Momenteel wordt er via verschillende kanalen een uitnodiging verspreid van ons aan de inwoners van de dorpen Winsum, Wjelsryp, Spannum en Baaium van Littenseradiel:

Datum: donderdag 6 april 2017
Tijdstip: 19.45 uur inloop, 20.00 uur aanvang
MFC de Helling
Skâns 12, 8831 XS Winsum

Gemeentebelangen wil graag met u spreken over uw wensen en ideeën voor de gemeente Waadhoeke.

Wij willen u tevens graag vertellen wie wij van Gemeentebelangen zijn. Graag nodigen wij u uit met ons mee te doen. Samen kunnen we Waadhoeke op de kaart zetten.
Van onze kant zijn een wethouder en enkele huidige raadsleden aanwezig.

Graag tot ziens in Winsum.

Het bestuur van Gemeentebelangen,
Sebastiaan Douma, Franeker
Hedzer Terpstra, Bitgummole

Zoeken